ایران زمین

مایۀ فخرم به دنیا کشورم ایران زمین
زیور و تاج و کلاه و افسرم ایران زمین
مادرم گویی مرا از بهر ایران زاده است
بهر من میهن پدر هم مادرم ایران زمین
اول و آخر به دنیا بهتر از این خاک نیست
 نام او را می­کنم تاج سرم ایران زمین
بر شمال و بر جنوب و شرق و غربش عاشقم
عاشقم بر خاک پاک کشورم ایران زمین

عشق میهن مر مرا در جان و تن آکنده است
لحظۀ مرگم کلام آخرم ایران زمین
موطنم مهد هنر، مهد تعالی، مهد عشق
شاهد و شعرو شراب ساغرم ایران زمین
عمر "شیرین" را به آخر طی کنم در راه آن
عاقبت گردد برات محشرم ایران زمین