عضویت در شورای تخصصی زنان فرهیخته استان تهران

عضو هيات علمي گروه مهندسي معدن واحد تهران جنوب به عضويت شوراي تخصصي زنان فرهيخته استان تهران منصوب شد.
به موجب اين خبر دكتر احمد شمس دبير هيات امنا و سرپرست دانشگاه ازاد اسلامي استان تهران طي حكمي دكتر فرانك فيضي رئيس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب را به عنوان عضو شوراي تخصصي زنان فرهيخته استان تهران منصوب كرد.
در اين حكم امده است:
سركار خانم دكتر فرانك فيضي عضو محترم هيات علمي واحد تهران جنوب
نظر به تخصص، تعهد و تجارب ارزنده سركار به موجب اين حكم به عنوان عضو شوراي تخصصي زنان فرهيخته استان تهران منصوب ميشويد. اميد است با توكل به خداوند متعال و با صداقت، امانتداري و قانونمندي در انجام امور محوله موفق باشيد.

لازم به ذكر است در همين راستا، دكتر فيضي از تاريخ بيست و نهم تير ماه تا كنون، تعداد هفده هم انديشي با عنوان:زن، رمز موفقيت و خوشبختي برگزار كرده است.
اين جلسات هرهفته سه شنبه ها از ساعت ١٤:٣٠الي١٦در اتاق جلسات معاونت پژوهشي، ساختمان ستادي ايرانشهر، طبقه هفتم برگزار ميشود.

(منبع:خبرگزاری آنا - 4 دی 1395)

dr-feizi2
photo2016-12-2609-21-59