سوابق شغلی

 • سال 72 تا 74 کارشناس زمین شناسی – شرکت اکتشافات سراسری فلزات غیر آهنی ایران
 • سال 74 تا 76 مدیر فروش نمایندگی انحصاری کارخانه رچ آلمان ( واردات دستگاه های آزمایشگاهی زمین شناسی و معدن )
 • سال 77 تا 79 کارشناس ارشد و محقق طرح های مطالعاتی – شرکت مطالعاتی طرح های جامع فلزات ایران
 • سال78 تا کنون عضو هیأت علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – دانشکده فنی – گروه مهندسی اکتشاف معدن
 • سال 81 تا 83 عضو هیأت علمی پژوهشی گروه زمین شناسی – پژوهشکده علوم پایه کاربردی جهاددانشگاهی – مسئول شاخه زمین شناسی اقتصادی
 • سال 84 تا کنون راه اندازی و مسئول آزمایشگاه کانی شناسی گروه مهندسی معدن دانشکده فنی
 • عضو هیأت تحریریۀ فصلنامۀ تخصصی "پژوهشنامۀ زمین کاوش" – بهمن 87
 • بهمن 91 الی بهمن 92 عضو شورای آموزشی تحصیلات تکمیلی گروه مهندسی معدن – اکتشاف
 • فروردین 92 تا کنون رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب
 • مسئول تأسیس و راه اندازی قطب­های پژوهشی و انجمن­های علمی واحد تهران جنوب – تیر 1392
 • دبیر کمیتۀ جذب استعدادهای درخشان و نخبگان واحدهای شهرقدس، ورامین، الکترونیکی، رباط کریم، شهریار، صفادشت، قرچک در استان تهران – بهمن 1392 تا کنون
 • دبیر شورای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب – خرداد 93 تا کنون
 • رئیس شورای مشورتی نخبگان باشگاه – تیر 93 تا کنون
 • معاون اجرایی هم اندیشی چهره­های استعداد درخشان و نخبگان باشگاه – فروردین 94
 • مشاور رئیس واحد تهران جنوب در امور استعدادهای درخشان و نخبگان – اردیبهشت 94 تا کنون
 • دبیر شورای شورای اقتصاد و امور دانش بنیان واحد تهران جنوب – تیر 94 تا کنون