مشخصات کاری

  • آدرس محل کار: بلوار ابوذر – اتوبان شهید ده حقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب – دانشکده فنی – گروه مهندسی معدن
  • تلفن محل کار: 33010400
  • کدهمکاری: 9241
  • وضعیت استخدام: تمام وقت رسمی - قطعی
  • رتبه دانشگاهی: دانشیار
  • پایه: 17