برگزاری همایش ها ، جشنواره ها و مسابقات

 • همایش " خط قرمزهای سلامتی ، مضرات سیگار و قلیان " –  دانشکده فنی تهران جنوب - پاییز 91
 • سمینار علمی تخصصی آشنایی با فناوری نانو و کاربردهای آن –  مصوبه باشگاه پژوهشگران جوان – اردیبهشت 92
 • سمینار علمی تخصصی آشنایی با نانو ذرات و روش های سنتز آنها –  مصوبه باشگاه پژوهشگران جوان – اردیبهشت 92
 • کارگاه آموزشی آمادگی سومین مسابقه ملی فناوری نانو با کلیه سرفصل های ستاد نانو–  مصوبه باشگاه پژوهشگران جوان – اردیبهشت 92
 • آزمون آزمایشی سومین مسابقه ملی فناوری نانو –  مصوبه باشگاه پژوهشگران جوان – اردیبهشت 92
 • سمینار علمی تخصصی آشنایی با تجهیزات شناسایی فناوری نانو –  مصوبه باشگاه پژوهشگران جوان – آبان 92
 • برگزاری مسابقه فرهنگی غدیر–  مصوبه باشگاه پژوهشگران جوان – آبان 92
 • کارگاه آموزشی نانو مواد و توانمندی های خارق العاده آنها –  مصوبه باشگاه پژوهشگران جوان –  آذر 92
 • سمینار علمی تخصصی همراه با مسابقه علمی – پژوهشی آشنایی و بررسی نمونه سوالات مسابقه ملی فناوری نانو –  مصوبه باشگاه پژوهشگران جوان –  اردیبهشت 93
 • سمینار علمی تخصصی همراه با مسابقه علمی – پژوهشی جایگاه مهندسی معدن و نقش آن در توسعه پایدار –  مصوبه باشگاه پژوهشگران جوان –  شهریور 93
 • برگزاری کارگاه آموزشی مقاله نویسی علمی به زبان انگلیسی –  مصوبه باشگاه پژوهشگران جوان –  شهریور 93
 • برگزاری کارگاه آموزشی رزومه نویسی علمی به زبان انگلیسی –  مصوبه باشگاه پژوهشگران جوان –  شهریور 93
 • برگزاری کارگاه آموزشی خلاقیت و کارآفرینی –  مصوبه باشگاه پژوهشگران جوان –  شهریور 93
 • برگزاری مسابقه فرهنگی عید سعید قربان –  مصوبه باشگاه پژوهشگران جوان –  مهر 93