نقاشی رنگ روغن و سیاه قلم

IMG3662
IMG3666
6-1280x768
7-1280x768
8-1280x768
9-1280x768
painting-persia
photo2017-01-1818-20-16
photo2017-01-1818-20-24
photo2017-01-2112-47-39